Loading...

راهکارهای پرداخت آنلاین

یکی از خدمات فودکافه دریافت نمادالکترونیک و درگاه پرداخت بر روی وب سایت اختصاصی رستوران‌ها می‌باشد. رستوران می‌تواند درخواست نماد الکترونیک نماید و دریافت نماید و یا از درگاه پرداخت فودکافه استفاده نماید.

  • با استفاده از درگاه پرداخت اختصاصی، وجه سفارش مستقیماً و به طور کامل به حساب مدیر رستوران واریز می‌شود
  • امکان پرداخت آنلاین در سفارش‌های آنلاین
  • امکان چاپ کیوآر کد جهت پرداخت آنلاین در فاکتور مشتری